Paa vei til Irland over Kanalen


Vaar posisjon kl. 1110 UTC: 48 27,7 N – 04 52 W

Vi har snart tilbakelagt passasjen mellom oeya Ouessant og fastlandet, maks fart 9,9 knop. Vi setter kurs mot et waypoint soer vest for Wolf Rock, (48 56,09 N – 05 52,05 V), utenfor Land’s End, med COG 336 og haaper med snitt SOG 6,5 kn aa vaere der rundt 0200 UTC, da med nordgaaende stroem.
Vaeret er graatt, men vi har foreloepig god sikt, ingen boelger. Det var flott aa kjoere gjenom den stroemfylte passasjen ved Ouesssant i medstroem, det kjentes som aa vaere i en elv!

Jerngenoaen funker fint, ingen mulighet for aa seile saa langt (2-6 knops vind fra 160 grader).

Seilerhilsen fra Avventura 🙂

Reklame